Derneğimizin amaçları,

  1. Yurtdışı görevi sırasında şehit olan Dışişleri ve diğer bakanlık görevlilerinin eş ve çocuklarına yardım etmek,
  2. Bakanlıktaki memur ve hizmetlilerin başarılı çocuklarına ihtiyaç halinde maddi yardım yapmak ve eğitim bursu vermek,
  3. Dernek mensupları arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak,
  4. Türkiye’deki yabancı diplomatların eşlerine Türkiye ve Türk kültürünü tanıtmak için çeşitli kültürel faaliyetlerde bulunmak, aydınlatıcı kurs, gezi ve konferanslar tertip etmek; Türkiye’de görevli yabancı diplomat eşleri ile dernek üyeleri arasında sosyal yakınlaşmayı sağlamak,
  5. Yurt içi ve yurt dışında kamu yararına yardım faaliyetlerde bulunmaktır.

 

Dışişleri Bakanlığı Mensuplarının ve DMEDD dostlarının maddi ve manevi desteklerinden güç alan  Derneğimiz, başta şehit çocukları olmak üzere, Bakanlık merkez memurlarının ihtiyaç sahibi çocuklarına, eğitim bursları desteğinde bulunmaktadır.

DMEDD yıllar içinde birçok toplumsal sorumluluk projesi de geliştirmiştir. Özellikle eğitim ve sağlık alanlarında okul, yurt ve gündüz bakımevleri yaptırmış; pek çok okul, hastane ve sağlık ocağının da tadilat ve tefrişini gerçekleştirmiştir. Sayısız okul ve sağlık kurumuna yapmakta olduğu malzeme, kitap, kırtasiye ve giysi yardımlarına da aralıksız devam etmektedir.

 DMEDD, ayrıca, resmi kuruluşlar ve çeşitli derneklerle işbirliği içerisinde eğitim, sağlık ve çevre konularındaki pek çok ulusal proje ve kampanyaların içerisinde de yer almıştır. Bu alanlardaki çalışmalara katkılarda bulunmaya devam etmek Derneğimizin önde gelen hedeflerindendir.

Tüm bu faaliyetlerine ek olarak, DMEDD, Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla, özellikle Ankara’da bulunan yabancı misyon görevlilerinin eşlerini de kapsayan pek çok kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemektedir. Bu çerçevede gerçekleştirilen Türkçe dersleri, resim kursları, sergi, gezi ve konserlerin yanı sıra Türk ve dünya mutfaklarının tanıtıldığı gastronomi günleri özel ilgi çekmektedir.

Tüm bu amaçlar çerçevesinde Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği, geçmişte olduğu gibi gelecekte de  Türk Toplumuna hizmet etme misyonuyla ve bu misyondan aldığı enerjiyle faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir.